Dette er et prosjekt for Anders Sletvold Moes utstilling på Vigeland- museet og viser en proses fra skisse i kartong til 3d modell der formen utvikles videre og gis detaljer. 3d modell og illustrasjoner gir kunsntneren et godt verktøy for å evaluere form i riktig skala og omgivelser, samt studere lysforhold under aktuelle periode. Videre ble det produsert detaljerte tegninger for produksjon.