«Pust» Nordlandssykehuset, ferdigstilles 2015

består av en kuleform delt opp i 10 lag, som er mekanisk drevet og strekker seg ut og sammen igjen i en jevn rytme. Den henger i 40 vaiere, som igjen er festet i girhjul i taket. Kulen med diameter 3 m ekspanderer i høyden til 4,8 m. Bevegelsen akselererer og retarderer, som gir en illusjon av at den puster.

Utdrag fra juryens begrunnelseForslaget fremstår som nyskapende og unikt. Både formen i seg selv, dens fargeholdning og bevegelighet vil skape et spektakulært kunstverk, plassert i det mest sentrale punktet i sykehuset.Verket vil fungere godt opp mot arkitekturen og danne et samlende, rolig og meditativt element i en kompleks situasjon.

Utsmykkingen er under produksjon og monteres vår 2015 og produseres av Autogen mekaniske verksted , elektronisk styring av J.F. Knudtzen AS

Nordlandssykehuset i Bodø, Ratio ark.