«Bare rør og store tanker» 2013

Utsmykking i kommunestyresalen i Hurum rådhus

Vegginnstallasjon inspirert av kommunens industrihistorie, med rørledninger, føringer, tanker, etc.

Installasjonen er satt sammen av 15.000 hvite plugger/ tresylindre montert inn i de lydabsorberende platene som rommet er dekket av. Pluggene er i lengder på 2-5 cm., og danner tredimensjonale relieffer over store deler av sideveggen i lokalet (totalt 12 m x 5,5 m).