Rena militærleir, minnelunden

Kunstprosjektet består av et stort antall stålstenger som samlet danner en svak S-form. På et utvalg av stengene er det sirkler i ulike størrelser.

Ved å bevege seg langs og rundt skulpturen trer bildet frem og forsvinner igjen, - et symbol for livets flyktighet. Det hele bildet er fraværende og lar seg ikke gripe.
Skulpturen har høy grad av transparens, slik at omgivelsene i stor grad er synlige gjennom verket. Verket bidrar til å omslutte minnelunden samtidig som stengene kan assosieres til skogen rundt. 

Stengene, farge, form og plasseringer refererer til den karakteristiske furuskogen i Østerdalen, med de høye, slanke stammene som slipper lyset gjennom.

Fundamentert under bakkenivå. Størrelse br. 700 x h over bakken 300-350 cm

Underlevreandører var Kåre Kjølset verkted AS og John Galten AS