Dette er et prosjekt for May Bente Aronsen på Helix rättspsykiatri i Flemingsberg utenfor Stockholm. Kunstnerens skisser er bearbeidet tekninsk og omsatt til illustrasjoner og produksjonsfiler for trykk. Arbeidet består av 85 induviduelle glassruter med unike variasjoner og ulik grad av gjennomsyn tilpasset de forskjellige avdelinger. Trykkene ble utført av X- branding i Trosa syd for Stockholm.