Anders Lian

Har siden 2000 levert tjenester for arkitekter, designere, kunstnere, scenografer m.m. innen illustrasjon,
utvikling og produksjon av prosjekter. Med fokus på bruk av 3d- verktøy til å utforske og prøve ut ting i realistiske modeller fra skisser til ferdige illustrasjoner, produksjonstegninger og filer for industriell
produksjon er dette et nyttig verktøy for mange slags formgivere.
Med en variert og allsidig kompetanse innen bruk av digitale verktøy og 3d printing og CNC- fresing
har jeg i tillegg til egne prosjekter bidratt med utvikling og presentasjon av andres arbeid og konkurranser.
Under vises noen utvalgte arbeider og eksempler. Ta gjerne kontakt på mail eller telefon 414 40 889

Utsmykninger gjort i samarbeid med May Bente Aronsen
     
Nordlandssykehuset, foajèen   Rena millitærleir   Hurum Rådhus   Åmot Skole
 
Eksempler på hvordan digitale verktøy kan brukes til å løse oppgaver
     
Scenografi- objekt   3-dimensjonalt tekstilarbeid   Skulpturell installasjon   Trykk på vindus- glass
 
Eksempler på andre digitale tjenester som jeg tilbyr
     
Visualisering   3d- modeller   Fotomontasjer   Websider